2022-09-18T00:09:58+00:00coatations of stone jaw crusher

انگلیسی خرد کننده های قابل حمل

 • C6X Series Jaw Crusher
 • HJ Series Jaw Crusher
 • HPT Cone Crusher
 • Impact Crusher
 • انگلیسی خرد کننده های قابل حمل
 • انگلیسی خرد کننده های قابل حمل

تقييم حالة العميل

 • خرد کننده in English PersianEnglish Dictionary | Glosbe

  Check 'خرد کننده' translations into English Look through examples of خرد کننده translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Glosbeمعنی خرد به انگلیسی معانی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و در دیکشنری آبادیس برای مشاهده کلیک کنید ۲ خرد به معنی هوش و خردمند نیز میتواند ترکیبی از فارسی و ترکی باشدخرد به انگلیسی معنی در دیکشنری آبادیس

 • • حمل کننده، ترجمه به انگلیسی، forrader فرهنگ لغت

  حمل کننده به زبان انگلیسی در فرهنگ لغت فارسی انگلیسی ما ترجمه های ۱ را از حمل کننده یافتیم ، از جمله: forrader جملات نمونه با حمل کننده حداقل حاوی جملات ۲۶ هستندمعادل های انگلیسی برای خرد کن ، خرد کننده ، تیز کن ، چرخ خرد کن ، خرد کننده ، تیز کن ، چرخ grinderدیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی خرد کن ، خرد کننده

 • معنی و ترجمه "دستگاه خرد کنی" به انگلیسی

  2023年6月11日ترجمه فارسی به انگلیسی "دستگاه خرد کنی"،معادل و معنی "دستگاه خرد کنی" به انگلیسی disposal,pepper mill,moneychanger,grinderترجمه "خرد کردن" به انگلیسی break, mince, break to pieces بهترین ترجمه های "خرد کردن" به انگلیسی هستند نمونه ترجمه شده: که ما هنوز انتظار و امید شکستن و خرد کردن شهامت دشمن را نیافته بودیم ↔ Only we showed no prospectترجمه خرد کردن به انگلیسی ، فرهنگ لغت فارسی

 • ترجمه خرد شده به انگلیسی ، فرهنگ لغت فارسی Glosbe

  چگونه "خرد شده" را به انگلیسی ترجمه می کنید؟ : broken, chopped, milled جملات نمونه : یک ستون خرد شده مثل یک ساق پای شکسته، روی کناره نرده گذارده شده استContribute to boy/fa development by creating an account on GitHubfa/l ampt خرد کردن sreen قابل حمل معدنmd at main · boy/fa

 • دیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی بار خرد کننده

  واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی بار خرد کننده و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده استو يه حس عجيب غريبي درمورد پول خرد داره ولي از اين قضيه نميترسه and he has a weird thing with pennies he's not scared about this راننده گفت: هی، خانم من پول خرد ندارم Hey, I can't change this, lady, he said چگونه "پول خرد" را به انگلیسیترجمه پول خرد به انگلیسی ، فرهنگ لغت فارسی Glosbe

 • خرد کننده in English PersianEnglish Dictionary | Glosbe

  Check 'خرد کننده' translations into English Look through examples of خرد کننده translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Glosbeمعنی خرد به انگلیسی معانی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و در دیکشنری آبادیس برای مشاهده کلیک کنید ۲ خرد به معنی هوش و خردمند نیز میتواند ترکیبی از فارسی و ترکی باشدخرد به انگلیسی معنی در دیکشنری آبادیس

 • • حمل کننده، ترجمه به انگلیسی، forrader فرهنگ لغت

  حمل کننده به زبان انگلیسی در فرهنگ لغت فارسی انگلیسی ما ترجمه های ۱ را از حمل کننده یافتیم ، از جمله: forrader جملات نمونه با حمل کننده حداقل حاوی جملات ۲۶ هستندمعادل های انگلیسی برای خرد کن ، خرد کننده ، تیز کن ، چرخ خرد کن ، خرد کننده ، تیز کن ، چرخ grinderدیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی خرد کن ، خرد کننده

 • معنی و ترجمه "دستگاه خرد کنی" به انگلیسی

  2023年6月11日ترجمه فارسی به انگلیسی "دستگاه خرد کنی"،معادل و معنی "دستگاه خرد کنی" به انگلیسی disposal,pepper mill,moneychanger,grinderترجمه "خرد کردن" به انگلیسی break, mince, break to pieces بهترین ترجمه های "خرد کردن" به انگلیسی هستند نمونه ترجمه شده: که ما هنوز انتظار و امید شکستن و خرد کردن شهامت دشمن را نیافته بودیم ↔ Only we showed no prospectترجمه خرد کردن به انگلیسی ، فرهنگ لغت فارسی

 • ترجمه خرد شده به انگلیسی ، فرهنگ لغت فارسی Glosbe

  چگونه "خرد شده" را به انگلیسی ترجمه می کنید؟ : broken, chopped, milled جملات نمونه : یک ستون خرد شده مثل یک ساق پای شکسته، روی کناره نرده گذارده شده استContribute to boy/fa development by creating an account on GitHubfa/l ampt خرد کردن sreen قابل حمل معدنmd at main · boy/fa

 • دیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی بار خرد کننده

  واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی بار خرد کننده و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده استو يه حس عجيب غريبي درمورد پول خرد داره ولي از اين قضيه نميترسه and he has a weird thing with pennies he's not scared about this راننده گفت: هی، خانم من پول خرد ندارم Hey, I can't change this, lady, he said چگونه "پول خرد" را به انگلیسیترجمه پول خرد به انگلیسی ، فرهنگ لغت فارسی Glosbe

 • خرد کننده in English PersianEnglish Dictionary | Glosbe

  Check 'خرد کننده' translations into English Look through examples of خرد کننده translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Glosbeمعنی خرد به انگلیسی معانی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و در دیکشنری آبادیس برای مشاهده کلیک کنید ۲ خرد به معنی هوش و خردمند نیز میتواند ترکیبی از فارسی و ترکی باشدخرد به انگلیسی معنی در دیکشنری آبادیس

 • • حمل کننده، ترجمه به انگلیسی، forrader فرهنگ لغت

  حمل کننده به زبان انگلیسی در فرهنگ لغت فارسی انگلیسی ما ترجمه های ۱ را از حمل کننده یافتیم ، از جمله: forrader جملات نمونه با حمل کننده حداقل حاوی جملات ۲۶ هستندمعادل های انگلیسی برای خرد کن ، خرد کننده ، تیز کن ، چرخ خرد کن ، خرد کننده ، تیز کن ، چرخ grinderدیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی خرد کن ، خرد کننده

 • معنی و ترجمه "دستگاه خرد کنی" به انگلیسی

  2023年6月11日ترجمه فارسی به انگلیسی "دستگاه خرد کنی"،معادل و معنی "دستگاه خرد کنی" به انگلیسی disposal,pepper mill,moneychanger,grinderترجمه "خرد کردن" به انگلیسی break, mince, break to pieces بهترین ترجمه های "خرد کردن" به انگلیسی هستند نمونه ترجمه شده: که ما هنوز انتظار و امید شکستن و خرد کردن شهامت دشمن را نیافته بودیم ↔ Only we showed no prospectترجمه خرد کردن به انگلیسی ، فرهنگ لغت فارسی

 • ترجمه خرد شده به انگلیسی ، فرهنگ لغت فارسی Glosbe

  چگونه "خرد شده" را به انگلیسی ترجمه می کنید؟ : broken, chopped, milled جملات نمونه : یک ستون خرد شده مثل یک ساق پای شکسته، روی کناره نرده گذارده شده استContribute to boy/fa development by creating an account on GitHubfa/l ampt خرد کردن sreen قابل حمل معدنmd at main · boy/fa

 • دیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی بار خرد کننده

  واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی بار خرد کننده و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده استو يه حس عجيب غريبي درمورد پول خرد داره ولي از اين قضيه نميترسه and he has a weird thing with pennies he's not scared about this راننده گفت: هی، خانم من پول خرد ندارم Hey, I can't change this, lady, he said چگونه "پول خرد" را به انگلیسیترجمه پول خرد به انگلیسی ، فرهنگ لغت فارسی Glosbe

اترك تعليقا